• Aanmelden
  • Aanvraag
  • Overzicht
  • Bevestiging

Aanmelden

Volgende: Aanvraag

    Meld je aan om je document onmiddellijk digitaal te ontvangen. Je voornaam, naam en rijksregisternummer worden hierdoor automatisch ingevuld.

    Je kan je aanvraag ook doen zonder aan te melden. Dan kan je je document niet onmiddellijk digitaal ontvangen.

    Om een document aan te vragen voor iemand anders moet je je aanmelden.